Hradecko
… správný cíl Vaší cesty!
English
Hradecko
Nacházím se: Domovská stránka > Hradecko

Hradecko

Projekt HRADECKO – destinace pro turistu 3. tisíciletíreg. č. projektu CZ 1.13/3.2.00/37.01346  vychází z potřeby dále rozvíjet a koordinovat minulými úspěšnými projekty nastartované marketingové a koordinační aktivity v rámci turistické oblasti /dále jen TO/ Hradecko. Impulsem pro zpracování dalšího projektového záměru byly jednak projekty “Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku I. a II.“, které byly realizovány Královéhradeckým krajem na jeho území ve spolupráci s destinačními společnostmi jednotlivých turistických oblastí. Dalším impulsem byla návaznost na projekt „Systém vzájemné propagace atraktivit turistické oblasti Hradecko“, který realizovalo Město Hradec Králové za podpory SROP a následně poslední Hradeckou kulturní a vzdělávací společností realizovaný projekt v rámci ROP NUTS II Severovýchod v letech 2011 - 2013 „Hradecko-efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu“, který byl úspěšně ukončen v srpnu 2013. Navrhovaný projekt bude rozšiřovat a podporovat povědomí o TO Hradecko nejen v rámci KHK, tuzemska, ale i v zahraničí a doplní turistickou nabídku odpovídající současným trendům cestování a požadavkům návštěvníků na území TO Hradecko.

Projekt Hradecko – destinace pro turistu 3. tisíciletí je zaměřen na zavedení moderních informačních technologií v cestovním ruchu, na kvalitní marketing a propagaci – konkrétně mediální informační kampaň zacílenou na další zviditelnění TO Hradecko v rámci cestovního ruchu /celostátní síť multikin, systém spolupráce a vzájemné propagace institucí v CR v rámci TO České republiky - prezentace prostřednictvím vlastního stánku/, zisk statistických údajů potřebných pro formulování koncepčních materiálů TO a formulaci dalších cílů v oblasti rozvoje cestovního ruchu, vyhotovení propagačního DVD a videospotu, posílení již navázaných partnerských vztahů v rámci TO Hradecko, resp. v rámci KHK. Projekt má za cíl mimo jiné i pokračovat ve stabilizaci destinačního managementu oblasti, který zajistí rámec pro systematický rozvoj aktivit, naplňující trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v TO Hradecko, vycházející z potřeb oblasti.
Výstupy projektu jsou cíleny na tuzemskou, ale i zahraniční klientelu bez omezení věku s důrazem na rodiny s dětmi a turisty se zájmem o moderní technologie, dále na turisty zaměřené na poznávací turistiku, kulturu a aktivně prožitou dovolenou.
V rámci projektu je nadále zdůrazňováno partnerství mezi jednotlivými institucemi působícími v oblasti cestovního ruchu v rámci turistické oblasti (města, obce, atraktivity, TIC atd.) a dále bude zhotovena mobilní aplikace TO Hradecko. V rámci plnění projektu vzniknou turistické produkty zaměřené na celosvětovou hru MUNZEE, prezentační DVD a videospot a zmapování, propagaci a navigaci zázemí pro rodiny s dětmi v turistických atraktivitách na Hradecku.

Vize projektu:
Vytvořit z TO Hradecko přitažlivou oblast pro turistu třetího tisíciletí za pomoci nejen kulturního, architektonického a historického bohatství, ale i díky zavedení moderních komunikačních technologií v cestovním ruchu.

Globální cíl projektu:
Na základě fungující partnerské sítě vytvořit ucelenou turistickou nabídku odpovídající požadavkům současných turistů a pokračovat v systematickém rozvoji aktivit, naplňující trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území turistické oblasti Hradecko.

Specifické cíle projektu:
 • Dále rozvíjet a upevňovat partnerskou síť na území TO Hradecko
 • Propagovat turistickou nabídku na území TO Hradecko prostřednictvím nových informačních technologií
 • Posunout stávající marketing TO Hradecko na kvalitativně vyšší úroveň 
 • Vytvořit nabídku dalších turistických produktů v dané oblasti, které budou zaměřeny na vybrané formy cestovního ruchu a povedou ke zvýšení zájmu specifických cílových skupin
 

Poznejte Hradecko!

Odborná veřejnost
Užitečné odkazy
Zpravodaj Hradecka
Galerie

Výkonný výbor Hradecka

 

Základní informace, cíl a zaměření:

Výkonný výbor vznikl s cílem zaštítit partnerskou síť subjektů, které působí v cestovním ruchu na území Hradecka za účelem dosažení co nejlepší koordinace aktivit a rozvíjení spolupráce v cestovním ruchu na území TO Hradecko. Členové výkonného výboru se na svých jednáních vzájemně informují o dění v oblasti a spolupracují na aktivitách, produktech akcích, které jsou v TO Hradecko realizovány. Jednání jsou svolávána min 2x ročně nebo dle potřeby, komunikace probíhá i v rámci individuálních schůzek či emailem.

Výkonný výbor Hradecka je složen ze zástupců partnerské sítě, která vznikla v roce 2010. Jedná se o zástupce významných atraktivit v cestovním ruchu na území Hradecka, zástupce Statutárního města Hradec Králové, zástupce Královéhradeckého kraje, zástupce obcí a mikroregionů, které do území Hradecka spadají. Dle aktuálních potřeb jsou operativně zváni jako hosté zástupci subjektů mající vztah k Destinačnímu managementu Hradecko.

 

Strategické dokumenty

Soubory ke stažení 

Newsletter Královéhradeckého kraje  
 
 
 
 
 
 
 • Královéhradecký kraj
 • Statutární město Hradec Králové
 • Destinační společnosti v Královéhradeckém kraji      
  • Hradecko
  • Český ráj
  • Krkonoše
  • Podkrkonoší
  • Kladské pomezí
  • Orlické hory a Podorlicko
 • Agentura CzechTourism
 • Portál Kudy z nudy
Nepřehlédněte
Mediální partneři
Country rádio
hradeckralove.cz
Partneři
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
Královéhradecký kraj
Statutární město Hradec Králové
KMHK
Orlické hory a Podorlicko
Webarchiv
Zámek Karlova Koruna c Chlumci nad Cidlinou
Archeopark Všestary
Smiřice
Obce památkové zóny 1866
Chlum
Národní památkový ústav
Mikroregion Nechanicko
Nechanice
Podorlický skanzen Krňovice
Revitalizace Kuks
Trutnov
Agentura Foreigners
Festivalpark HK
Cyklisté vítáni
Kudy z nudy
Kultura Hradec
© 2011  |  Turistické informační centrum  |  Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové  |  +420 495 534 485  |  icko@ic-hk.cz
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.