Hradecko
… správný cíl Vaší cesty!
English
Hradecko
Nacházím se: Domovská stránka > Akce > Založení mezinárodního práva, otázka války a míru: E. Rotterdamský, H. Grotius, S. Pufendorf

Založení mezinárodního práva, otázka války a míru: E. Rotterdamský, H. Grotius, S. Pufendorf

Založení mezinárodního práva, otázka války a míru: E. Rotterdamský, H. Grotius, S. Pufendorf
Název akce: Založení mezinárodního práva, otázka války a míru: E. Rotterdamský, H. Grotius, S. Pufendorf
Termín akce: 23. 1. 2019
Začátek: 18.00
Více informací na: http://www.svkhk.cz

Ve středu 23. ledna Vás srdečně zveme k další z filozofických přednášek PhDr. Hany Fořtové, Ph.D.


Místo: Studijní a vědecká knihovna
Ke zrodu mezinárodního práva v dnešním pojetí dochází v Evropě v 16. a 17. století, za jeho zakladatele bývá považován holandský právník a teolog Hugo Grotius (1583-1645). Myšlenka na existenci „práva národů“ (ius gentium), jak jej tehdejší autoři označovali, přitom sahá až do antiky, ostatně stejně jako samotný pojem. Definování práva národů od počátků doprovází zásadní spory a nejasnosti: jedná se o soubor zásad vycházejících z lidské přirozenosti, nebo jde o pravidla, která jsou ztělesněním zvyků a obyčejů, jež ve vzájemném styku dodržuje většina národů? Jinými slovy řečeno, jde o právo pozitivní, či přirozené? Samuel Pufendorf (1632-1694) odmítá pozitivní charakter práva národů, které považuje za součást přirozeného práva, Jean Bodin (1529-1596) zasazuje právo národů do široce chápaného pojmu morálního zákona, bez něhož podle něj není možná žádná lidská společnost. Výrazem toho je jedna z hlavních zásad nejen mezinárodního práva, totiž pacta sund servanda („smlouvy se mají dodržovat“). Snad nejpodstatnějším problémem dodnes neoddělitelně spjatým s úvahami o mezinárodním právu pak je absence politické autority, která by zásady tohoto práva stanovovala a byla schopná si vynutit jejich dodržování. V přednášce budeme sledovat úvahy tehdejších autorů především ve vztahu k problematice války a míru, o nichž tehdejší myslitelé uvažovali v souvislosti s náboženskými konflikty v Evropě i s dobýváním zámořských území. Na jedné straně stojí snaha ustavit pravidla v rámci válečného konfliktu (H. Grotius), na straně druhé myšlenky na úplné odmítnutí války, s nimiž přišel Erasmus Rotterdamský (1466-1536). Začínáme v 18:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP. Vstup volný.
Obrázek akce

Poznejte Hradecko!

Odborná veřejnost
Užitečné odkazy
Zpravodaj Hradecka
Galerie

Výkonný výbor Hradecka

 

Základní informace, cíl a zaměření:

Výkonný výbor vznikl s cílem zaštítit partnerskou síť subjektů, které působí v cestovním ruchu na území Hradecka za účelem dosažení co nejlepší koordinace aktivit a rozvíjení spolupráce v cestovním ruchu na území TO Hradecko. Členové výkonného výboru se na svých jednáních vzájemně informují o dění v oblasti a spolupracují na aktivitách, produktech akcích, které jsou v TO Hradecko realizovány. Jednání jsou svolávána min 2x ročně nebo dle potřeby, komunikace probíhá i v rámci individuálních schůzek či emailem.

Výkonný výbor Hradecka je složen ze zástupců partnerské sítě, která vznikla v roce 2010. Jedná se o zástupce významných atraktivit v cestovním ruchu na území Hradecka, zástupce Statutárního města Hradec Králové, zástupce Královéhradeckého kraje, zástupce obcí a mikroregionů, které do území Hradecka spadají. Dle aktuálních potřeb jsou operativně zváni jako hosté zástupci subjektů mající vztah k Destinačnímu managementu Hradecko.

 

Strategické dokumenty

Soubory ke stažení 

Newsletter Královéhradeckého kraje  
 
 
 
 
 
 
 • Královéhradecký kraj
 • Statutární město Hradec Králové
 • Destinační společnosti v Královéhradeckém kraji      
  • Hradecko
  • Český ráj
  • Krkonoše
  • Podkrkonoší
  • Kladské pomezí
  • Orlické hory a Podorlicko
 • Agentura CzechTourism
 • Portál Kudy z nudy
Nepřehlédněte
Mediální partneři
Country rádio
hradeckralove.cz
Partneři
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
Královéhradecký kraj
Statutární město Hradec Králové
KMHK
Orlické hory a Podorlicko
Webarchiv
Zámek Karlova Koruna c Chlumci nad Cidlinou
Archeopark Všestary
Smiřice
Obce památkové zóny 1866
Chlum
Národní památkový ústav
Mikroregion Nechanicko
Nechanice
Podorlický skanzen Krňovice
Revitalizace Kuks
Trutnov
Agentura Foreigners
Festivalpark HK
Cyklisté vítáni
Kudy z nudy
Kultura Hradec
© 2011  |  Turistické informační centrum  |  Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové  |  +420 495 534 485  |  icko@ic-hk.cz
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.