Všestary

Obec Všestary leží v těsné blízkosti Hradce Králové směrem na Jičín. První písemná zmínka o Všestarech pochází z roku 1360. Základy této obce byly položeny při potoku Melounka, na obchodní stezce spojující Hradec Králové s Hořicemi a Jičínem. Avšak prapůvodní osídlení spadá do daleko hlubší historie. Vzácné nálezy v jednotlivých částech Všestar totiž dokládají osídlení v době prehistorické, kamenné či bronzové. Dnes mají Všestary přes jeden tisíc šest set obyvatel a dělí se hned na několik částí- Bříza, Lípa, Chlum, Rosnice, Rozběřice a Všestary.

K hlavním atraktivitám patří kostel Nejsvětější Trojice ve Všestarech, který byl původně vystavěn ve 14. století, kostel Proměnění Páně na Chlumu rovněž ze 14. století či Žižkův stůl v Rosnicích, což je návrší asi 2 km od Všestar, kde podle legendy při svém tažení Jan Žižka z Trocnova se svým vojskem obědval. Další pamětihodnosti spadající do této oblasti jsou již zmiňovány ve spojení s Chlumem- památníkem bitvy 1866.

Jednou z nejdůležitějších zajímavostí je bezesporu Pravěká vesnička ve Všestarech, tedy expozice Centra experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jde o areál pravěkého osídlení, který vznikal výhradně s využitím pravěkých postupů a technologií.

Součástí areálu je archeologická naučná stezka, vedoucí přes významné archeologické lokality v rámci 31,5 km délky. Tato trasa počíná u kamenného mostu v Hradci Králové a vede přes Plotiště nad Labem, Lochenice, Holohlavy a další obce až do Všestar, kde končí v areálu Archeoparku. Archeologická cyklotrasa Vás pak po 12 km provede od návrší starého Hradce Králové přes významné archeologické lokality, jako jsou Svobodné Dvory, Chaloupky, Rosnice a Všestary, do Archeoparku ve Všestarech.
 
Od léta roku 2010 procházel areál výraznou přestavbou a dostavbou. Nový Archeopark pravěku se veřejnosti otevřel na počátku roku 2013.

   

Činnost Destinačního managementu Hradecko je podpořena Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové.

Copyright 2021 | Destinační management Hradecko