Chlum a mikrogregion obcí 1866

Vyvýšenina Chlum se nachází severozápadně od Hradce Králové. V těchto místech byla 3. července 1866 svedena prusko-rakouská bitva, jedna z největších bitev 19. století, z níž pruská vojska vyšla jako vítězná. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Budování četných pomníků a památníků bitvy proto bylo zahájeno téměř hned po skončení válečných událostí. Areál historického bojiště, jež soustřeďuje více než 460 pomníků, pohřebišť i symbolických památníků byl vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 Sb. prohlášen památkovou zónou "Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové".

 
Muzeum války bylo zbudováno v roce 1936, a to v centrálním prostoru bojiště. Obsahovalo expozici výzbroje a výstroje všech armád zúčastněných v této druhé největší vojenské bitvě 19. století. V letech 2008 až 2010 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a přístavba muzea, ve které je od 3. července 2010 nová expozice prusko-rakouské války a bitvy.

video - 1866 bitva na Chlumu a co jinde nenajdete (atraktivita Muzeum války 1866)


 
Další zajímavostí této oblasti je bezesporu rozhledna. Již v roce 1894 nechal dobřenický statkář Karel Heinrich postavit domek pro strážce pomníků. O pár let později k němu přibyla rozhledna vysoká 25 m a sousední restaurační zařízení. Současná příhradová věž o výšce bezmála 56 m, na které je umístěna vyhlídková plošina, byla postavena na místě původní rozhledny v roce 1999. Návštěvníkům se tak z výšky 370 m n.m. naskýtá jedinečný pohled na celý areál bojiště a jeho okolí.
 
V nedalekém parku, na místě hlavního stanu rakouské Severní armády, se nachází kostnice spolu s tzv. ossariem. Jedná se o žulový sarkofág krytý střechou na šesti sloupech, do kterého se ukládaly kosti vojáků nalezené na různých místech bojiště. Ossarium darované vídeňským stavebním radou Pavlem Wasserburgerem bylo zhotovené z vápence a slavnostně vysvěcené v roce 1899.
 
Neméně zajímavým je pomník věnovaný tzv. Baterii mrtvých. Desetimetrový pískovcový sloup je zakončen sochou Austrie, která v rukou drží štít a vavřínouvý věnec. Zdobený sloup po stranách obklopují čtyři flambony.

A kudy tudy po bojišti? Areálem Vás  mohou provést dvě naučné stezky - Naučná stezka "Chlum" s 20-ti zastaveními Vás provede po centrálním bojišti, a to od muzea bitvy 1866 přes pomník tzv. "baterie mrtvých" kolem vyhlídkové věže do obce Lípa, dále přes mauzoleum a kostnici pokračuje do Chlumu, odtamtud do Rozběřic a zpět Úvozem mrtvých do Chlumu. Naučná stezka "les Svíb" s 20-ti zastaveními začíná v obci Čistěves a dále vede přes les Svíb Alejí mrtvých do Máslojed a zpět kolem Svíbu do Čistěvsi.

Mikroregion obcí 1866

Obce nejvíce zasažené válečnými událostmi z 3. července 1866 spolu vytvořily dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866. Obce Benátky, Čistěves, Hořiněves, Máslojedy, Neděliště, Sendražice, Střezetice a Dlouhé Dvory, Světí, Vrchovnice a Všestary se sdružily v roce 2001 a jedním z jejich hlavních cílů se stala realizace Strategického plánu pro rozvoj venkova, cestovního ruchu a propagace regionu, pro udržování památek atd.

Kromě areálu centrálního bojiště na Chlumu, kde se nachází přes čtyři sta válečných pomníků, je v tomto mikroregionu velmi pestrá nabídka církevních památek. Za všechny jmenujme kostel sv. Prokopa v Hořiněvsi či farní kostel Nejsvětější trojice ve Všestarech.

Jednou z nejzajímavějších atraktivit v této oblasti je bezesporu Památník Václava Hanky - jeho rodný dům v Hořiněvsi. A kdo vlastně byl Václav Hanka? Básník, filolog, jazykovědec a jeden z těch, kteří se zasloužili o obrodu jazyka českého v 19. století. Hankův dům č. p. 10 se nachází v horní části obce Hořiněves a je hrdým reprezentantem lidové roubené architektury. Jeho minulost je spojena se zájezdním hostincem, s hospodářskými statky a polnostmi a řeznickou živností. V současné době je zde stálá expozice věnovaná životu a dílu Václava Hanky.

Mikroregionem rovněž procházejí naučné stezky. Stezka „Josefov- Smiřice- Chlum 1866“ Vás na 15 zastávkách seznámí s událostmi, které předcházely bitvě u Hradce Králové 3. července 1866 a rovněž zasáhne místa, kde se odehrávaly krvavé prusko- rakouské boje. Druhou je stezka „Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. července 1866“ počíná v Choustníkově Hradišti a na 16 zastávkách kromě historie Dvora Králové nad Labem návštěvníky seznamuje i s místy bojů jako Libotov, Hřibojedy a další. Naučná stezka „Bitva u Hradce Králové 3. července 1866 – jižní křídlo“ byla slavnostně otevřena při 140. výročí bitvy a provází návštěvníka po nejvýznamnějších památkách bitvy, především tedy v jižní části na Nechanicku. U Šrámova kříže pod Chlumem, kde končí, navazuje na naučnou stezku „Centrální bojiště Chlum“, která byla zřízena Muzeem východních Čech a obsahuje celkem 20 zastavení na trase o délce 10 km. Další naučnou stezkou, která byla zřízena Muzeem východních Čech, je stezka „Bitva u Hradce Králové 3. července 1866 – ústup rakouské armády“. Tato stezka je zároveň poslední spojnicí mezi bojištěm a Hradcem Králové. „Les Svíb“ je stezka vedoucí z obce Čistěves do obce Máslojedy, a to přes les Svíb, kde probíhaly největší boje na pravém křídle rakouské armády. Můžete zde nalézt tzv. Alej mrtvých s desítkami kamenných pomníků a hromadných hrobů.

   

Činnost Destinačního managementu Hradecko je podpořena Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové.

Copyright 2021 | Destinační management Hradecko