Piletice

Obec Piletice patří mezi městské části Hradce Králové, rozkládá se na jeho severovýchodním cípu. Poloha v bezprostřední blízkosti krajského města je pro obec Piletice velkou výhodou, stává se z ní totiž stále více vyhledávaný turistický cíl, čemuž velmi napomáhá i síť cyklostezek vedoucích na území Hradecka.

Nedílnou součástí Piletic se stal již v roce 1885 Sbor dobrovolných hasičů. Jako většina hasičských sborů u nás i piletický sbor je spojen s kultem sv. Floriána, jež je patronem zedníků, kominíků a samozřejmě i hasičů. Jako takový se sv. Florián objevuje ve štítových výklencích domů na venkově i v městech, na obrázcích malovaných na skle, na zvláštních několikaokých skleničkách zvaných prysky. Se jménem světce jsou spojovány soutěže, pochopitelně se objevuje na hasičských praporech a v další hasičské symbolice jako odznaky sborů, v názvosloví soutěží, jako součást trvalé výzdoby shromažďovacích místností. Symbolika sv. Floriána pronikla celým životem a prací českých hasičů. Piletičtí tudíž nejsou výjimkou.

I když jsou Piletice městskou částí s nejmenším počtem obyvatel, stávají se stále vyhledávanějšími. A na co že tu lákají návštěvníky? Na areál Šrámkova statku. Jde o památkově chráněný areál původní lidové architektury se vzácnými dřevěnými objekty. Prozkoumat můžete ojedinělé dvoupatrové roubené obytné stavení s pozoruhodnou pavlačí z roku 1802, k němuž byla v roce 1814 přistavěna stodola. Vstup do statku umožňuje zděná kamenná trojosá brána z let 1805 - 1814.

Interiér roubené chalupy

Lidový charakter podtrhují pravidelné folklorní slavnosti, výstavy, jarmarky a trhy výrobků lidové tvorby a uměleckých řemesel, festivaly, ale i společenské akce s doprovodným programem folklorního zaměření.

Zároveň je tu možné pořádat svatební hostiny, rodinné oslavy a firemní akce. Součástí areálu jsou i výstavní prostory, pobočka Městské knihovny a zkušebny folklorních souborů. V letních měsících se Šrámkův statek stává velmi příjemnou, osvěžující a pro mnohé již pravidelnou zastávkou na cyklotoulkách okolím Hradce Králové, k čemuž stylová hospůdka uvnitř areálu přímo vybízí.

Šrámkův statek

   

Činnost Destinačního managementu Hradecko je podpořena Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové.

Copyright 2021 | Destinační management Hradecko