Mobilní aplikace

Mobilní aplikace turistické oblasti Hradecko

Mobilní aplikace, která je dostupná zdarma on line na stránkách m.hradecko.eu a v offlinové podobě jako mobilní aplikace v obchodech Google Play pro systémy Android, iOS a Windows phone, vznikla díky projektu „Hradecko – destinace pro turistu 3. tisíciletí" financovaného z prostředků ROP NUTS II Severovýchod.

Cílem této aktivity projektu bylo vytvořit a začít provozovat prostředky k využití mobilních technologií pro šíření on-line informací směrem k turistům. Mobilní aplikace nabízí aktuální a široké informace o možnostech trávení volného času včetně nabídky turistických služeb obsahující i možnost bezbariérové filtrace. Pro cyklisty a pěší turisty je k dispozici funkce vyhledávání tras, zákres linek cyklobusů a také jednoduchý plánovač výletů. 

Copyright 2018 | Turistické informační centrum Hradec Králové