Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Lev Gustík získal ocenění Nejlepší turistický produkt

Společná letní soutěžní kampaň města Hradec Králové a destinačního managementu Hradecko „Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem“ získala v prestižní soutěži Velká cena cestovního ruchu 2020/2021 v kategorii Nejlepší turistický produkt 1. místo.

Ve čtvrtek 15. dubna byla slavnostně předána ocenění vítězům Velké ceny cestovního ruchu 2020/2021. Ve čtrnáctém ročníku této prestižní soutěže vyhlašované komunikační agenturou COT group byli oceněni autoři nejlepších kampaní, turistických produktů, elektronických projektů a také aktivit vedoucích k restartu cestovního ruchu. Ceremoniál se odehrál během online konference Travelcon, kterou zorganizovala Jihočeská centrála cestovního ruchu.

Smyslem Velké ceny cestovního ruchu je upozornit širokou i odbornou veřejnost na pozoruhodné a inspirativní turistické produkty, obzvláště vydařené marketingové kampaně či elektronické projekty v oblasti turismu. Novinkou 14. ročníku byla kategorie Restart v cestovním ruchu. „Uplynulý rok byl v oblasti turismu opravdu náročný, neboť tento obor byl fatálně postižen pandemií covid-19 a opatřeními k jejímu zmírnění. Proto jsme se v tomto ročníku soutěže rozhodli upozornit na projekty, které v roce 2020 přispěly – byť na omezenou dobu – k oživení cestovního ruchu, případně samy zažily příkladný restart,“ vysvětluje Eva Frindtová, jednatelka komunikační agentury COT group, která je vyhlašovatelem soutěže a provozovatelem zpravodajského portálu Celyoturismu.cz. Jeho šéfredaktor Petr Manuel Ulrych dodává: „Pandemie covid-19 se odrazila také v tom, že poprvé v historii soutěž nebyla vypsána kategorie Nejlepší cestovní kancelář. Za stávající situace by hodnocení cestovních kanceláří ze strany veřejnosti nebylo relevantní.“ Organizátoři soutěže věří, že příležitost ohodnotit kvality cestovních kanceláří dostane veřejnost v příštím ročníku soutěže.

Projekty přihlášené do soutěže hodnotily poroty složené z odborníků na příslušnou problematiku (marketing, grafický design, destinační management apod.). A práce měli porotci nebývalé množství – navzdory faktu, že na cestovní ruch loni dopadla koronavirová krize, zaregistroval organizátor soutěže rekordní množství přihlášek!

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Nejlepší turistický produkt

Kampaň „Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem“ získala v prestižní soutěži Velká cena cestovního ruchu 2020/2021 v kategorii Nejlepší turistický produkt 1. místo. WOW!

Chcete vědět víc?

Třeba co všechno bylo součástí kampaně, kdo ji vytvořil a proč?

Tak mrkněte sem… Tisková zpráva MMHK

V Kategorii Nejlepší turistický produkt porota hodnotila zejména nápaditost produktu nebo balíčku, propojení s jinými produkty a službami, oslovení cílové skupiny, obchodovatelnost a také pozitivní přínos pro daný region. Na nejvyšší příčce v této kategorii se umístil produkt Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem, přihlašovatelem bylo statutární město Hradec Králové. Porotě se na projektu líbilo zapojení komerčních subjektů či dobře zvolený mediamix. „Kampaň, kterou jsme zaměřili na poznávání města Hradec Králové a turistické oblasti Hradecko hravou formou, pro nás jednoznačně splnila účel. Po několika letech, kdy jsme cílili na dětské návštěvníky, jsme našli formu, která zaujala a bavila. Díky spokojenosti dětí byli spokojení i rodiče, takže se nám podařilo ‚zabít dvě mouchy jednou ranou‘. Kolik realizovaných kampaní končí tak úspěšně? Ocenění je pro nás výzvou do budoucna,“ uvedla Daniela Manďáková za Turistické informační centrum Hradec Králové a Destinační management Hradecko.

Detailní výsledky Velké ceny cestovního ruchu 2020/2021 najdete v příloze této tiskové zprávy spolu s fotografiemi ze slavnostního předávání cen. Další informace a podklady vám na požádání rád dodá Zdeněk Novák, marketingový manažer COT group.

E-mail: zdenek.novak@cot.cz