Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Hradecko slaví 15 let

obrázek bez popisu

Slavíme! Slavte s námi!

Patnáct let existence už je pořádný důvod k oslavě!

Připomeňte si s námi zásadní milníky - takovou hitparádu 15 nejzásadnějších momentů 

 1. Vznik DMO 
  Rok 2008 - na základě oslovení Královéhradeckým krajem byla založena oblastní destinační společnost Destinační Management HRADECKO v rámci Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o., která mmj. měla v gesci 3 turistická informační centra. K nim přibyla i oblastní destinační společnost Hradecko s působností v okrese Hradec Králové.

 2. Vznik partnerské sítě v oblasti
  Vytipovány a zkontaktovány nejvýznamnější turistické cíle v oblasti s výzvou ke spolupráci. Jednalo se zkraje o Třebechovické muzeum betlémů, Podorlický skanzen Krňovice, KD Dvorana Smiřice + Kaple Zjevení Páně, Archeopark Všestary, Muzeum války 1866 na Chlumu, zámek Karlova Koruna a zámek Hrádek u Nechanic
  Později byla navázána aktivní spolupráce s dalšími turistickými cíli v oblasti: Hankův dům v Hořiněvsi, Muzeum hraček Stuchlíkovi a město Nový Bydžov, Městské lesy, Park 360, Mikroregiony památkové zóny 1866 a Nechanicko, MAS v oblasti a další obce, TIC

 3. Finanční prostředky, které výrazně pomohly nastartovat destinační management a marketing v oblasti Hradecko byly získány v letech 2011 – 2015 v rámci žádostí do ROP: Hradecko-efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu a Hradecko- destinace pro turistu 3. tisíciletí

 4. Český systém kvality služeb
  Od roku 2015 bylo Hradecko mezi prvními DMO nositelem celostátního certifikátu Českého systému kvality služeb a zároveň i všechny 3 TIC v jeho gesci

 5. Rozšíření činnosti o kongresovou turistiku v KHK
  Rok 2016 - Zřízení regionální kanceláře MICE pro Královéhradecký kraj v rámci DMO Hradecko

 6. Regionální produkty
  Rok 2019 - Certifikace regionálních produktů na Hradecku - díky realizaci česko-polského projektu s partnerským městem Swidnice byly získány finanční prostředky na nastavení a zahájen procesu certifikace Regionální produkt Hradecko

 7. Rozšíření činnosti o provoz 3 TIC
  Od roku 2008 zajišťovala DMO i provoz 3 certifikovaných turistických informačních center na území Hradce Králové, z toho TIC v budově hl. nádraží ČD i jako regionálního TIC pro území KHK

 8. Rozšíření činnosti o provoz REIS
  Od vzniku DMO zajišťovala i z pověření MZV ČR provoz Regionálního evropského informačního střediska resp. později střediska sítě EUROPE Direct – osvětová činnost o Evropské unii

 9. Certifikace a kategorizace DMO
  Na základě požadavků MMR ČR a CzechTourismu prošel DM Hradecko certifikací a kategorizací poprvé v roce 2018, následně v roce 2019 a pak v roce 2020 poprvé již s platností na 3 roky.
  Od roku 2021 se stalo Hradecko i členem Sdružení turistických oblastí ČR a ziskem místa ve správní radě STO

 10. Významní finanční partneři
  DM HRADECKO měl od svého vzniku 2 významné partnery, jejichž podpora zajistila stabilizaci rozvoje činnosti DMO, marketingové aktivity a jejich růst. Byly to Královéhradecký kraj a pak Statutární město Hradec Králové.

 11. Založené akce
  Založení tradice akcí na Hradecku a podpora akcí partnerů v oblasti:
  Příjezd Martiny na bílém koni /Karlova Koruna, Hořiněves, Hradec Králové / a otevírání zimní turistické sezony „Zimou turistická sezona v Hradci Králové a na Hradecku nekončí“
  Vítání máje s Hradeckem 1. května ve Smiřicích na zámku
  Putování Hradeckem kolem skanzenu v Krňovicích
  Poznáváme Hradecko na Chlumu 1866
  Slavnost vína a burčáku Hradecký koštýř
  Den rodiny
  Putování Hradcem Králové s maňásky a za Ježíškem – pro rodiny s dětmi a výukový program pro MŠ a ZŠ
  Noční komentované prohlídky Hradce Králové s překvapením
  Komentované prohlídky s Josefem Gočárem

 12. Turistické produkty
  Vznik turistických produktů:
  Hradecko dětem / 15 míst se zázemím pro děti/ v turistických cílech na Hradecku
  Munzee na Hradecku
  Mobilní aplikace Hradecko
  Hradec Králové – Salon republiky
  Regionální produkt Hradecko
  Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem
  Hurááá do přírody

 13. První společensky odpovědná destinace v České republice
  HRADECKO – společensky odpovědná destinace
  V roce 2021 jako první DMO v ČR jsme se přihlásili k odpovědnému a udržitelnému cestovnímu ruchu, stali se členem Asociace společenské odpovědnosti a zformulovali teze společensky odpovědného cestovního ruchu

 14. Ocenění pro DM HRADECKO
  Ocenění HRADECKA v posledních letech:
  V roce 2019 v rámci Touristpropagu zisk Zvláštní ceny časopisu Kam po Česku za vydanou publikaci „Salon republiky“
  V roce 2020 ve Swidnici v Polsku ocenění za produkt „Certifikace regionálního produktu Hradecko“
  Spolu se Statutárním městem Hradec Králové vítezství na Velké ceně cestovního ruchu v kategorii Nejlepší turistický produkt pro rok 2020/2021 za produkt „Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem“
  V roce 2022 zisk 3.místa na Velké ceně cestovního ruchu pro rok 2021/2022 v kategorii Nejlepší udržitelný projekt

 15. S novým vizuálem HRADECKA vstup do dalších let existence oblastní destinační společnosti.