Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Záchrana sokolovny!

Záchrana sokolovny

Víte o tom?

Záchrana třebechovické sokolovny není jen záchranou zázemí pro sportovní nadšence.

Jde také o záchranu kulturního dědictví!

Sokolovny vždy byly nedílnou součástí obcí či jejich částí, součástí komunitního života. A kde to jde, fungují i nadále jako místo setkávání, utužování zdraví a vztahů i jako místo kulturního dění.

Pomozme udržovat tradice! Buďme společensky odpovědní!

V Třebechovicích pod Orebem se snaží zachránit místní sokolovnu. Na konci loňského roku nechali sokolové opravit hlavní sál, kde byly parkety už natolik zbroušené, že doslova prosvítaly. Investice vyšla celkem na 6 milionů korun a výměny se dočkala okna i dveře a nové jsou zde také toalety. S přispěním kraje sokolové tehdy pořídili také nově osvětlení sálu.

Od otevření sokolovny v Třebechovicích příští rok uplyne už 100 let a lidé mají ještě dva týdny možnost přispět na další fázi záchrany prostřednictvím veřejné sbírky. Vybralo se už přes 400 tisíc korun!

www.donio.cz/zachranme-sokolovnu

Pomoc místním sokolům přislíbilo město, pro jehož obyvatele je budova důležitým zázemím pro plesy a další kulturní akce. Přispět na záchranu sokolovny by mohl také Královéhradecký kraj. Prohlédnout si havarijní části budovy proto přijel hejtman Martin Červíček v doprovodu starosty města Romana Drašnara a starostky třebechovického Sokola Kamily Kuťákové.„Při dnešní návštěvě jsem měl možnost vidět výsledek první fáze oprav, která se týkala hlavního sálu sokolovny. V další fázi bude ale potřeba opravit především střechu, kterou do budovy zatéká a hrozí tak další škody. Společně s městem podporujeme snahu místních sokolů, a proto budeme do budoucna hledat možnosti, jak se na tomto projektu finančně podílet a naplnit tak příběh záchrany této stoleté památky Třebechovic,“ řekl hejtman Martin Červíček.