Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Hradecké lesy jinak

Na východním okraji Hradce Králové se rozprostírají nádherné městské lesy se spoustou zajímavých míst. Celé území lesů je protkáno pěšími trasami i cyklostezkami, které je možné využít i pro procházku s koněm. Jako výchozí bod stanovíme Hradecký jezdecký klub /1/, v jehož blízkosti jsou rovněž dva malé procházkové okruhy. Hlavní komunikací je asfaltová cesta zvaná „Hradečnice“, v poslední třetině této cesty doporučujeme odbočit vpravo k frekventovanému výletnímu místu Mazurovy chalupy. Toto místo je ideálním cílem vaší trasy, v přírodním areálu je možné se i příjemně občerstvit, a dát tak odpočinout sobě i svému koni. Hradecké lesy skýtají mnoho dalších zajímavých lokalit, jmenujme Bělečský mlýn, písník Marokánka, Bažantnici nebo Císařskou studánku. Odtud je to už jen kousek k rybníkům Biřička, Cikán a Datlík. Naučná stezka Přírodního parku Orlice vás zavede až do Krňovic k turisticky atraktivnímu Orlickému skanzenu.

Jezdecké stanice na trase

  1. Hradecký jezdecký klub
    Address: Hradečnice 995, Hradec Králové
    Web: www.hjk.cz
  • Kategorie turistika