Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Naučná stezka v Městských lesích

Trasa této stezky vede z Nového Hradce Králové od lávky kolem rybníčku Kříž a nádrže Češík k altánu u cesty Hradečnice poblíž Zděné boudy. Její celková délka je 3 km a obsahuje těchto 8 zastávek:

  • Ptáci a jejich přikrmování
  • Přirozená obnova lesa
  • Zvyšování druhové pestrosti lesa a jejich struktury
  • Savci v našem lese
  • Češík – život ve vodní nádrži
  • Ptáci a jejich přikrmování
  • Borovice lesní – základ našeho lesa
  • Ptáci a jejich přikrmování

Všechny tři zastávky pod názvem Ptáci a jejich přikrmování jsou vybaveny krmítkem.

  • Kategorie turistika