Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Pevnostní město Hradec Králové

Město Hradec Králové bylo až do konce 19. století barokní pevností, která byla ale zrušena, což otevřelo možnost rozvoje města. Pevnostními pozůstatky jsou například nábřežní zdi regulace Labe a Orlice, kasárna, kasematy, flošny a další prvky na území města. V Muzeu východních Čech pak najdeme model pevnostního města od F. Žaloudka. Na Malém náměstí je v dlažbě umístěn bronzový reliéf půdorysu pevnostního města. Informace k fragmentům pevnosti naleznete na informačních tabulích procházkového okruhu č. 3.

  • Kategorie historie a památky