Kontakty

Centrum informacji turystycznej

Zarządzanie miejscem docelowym regionu Hradecko

Městská hudební síň
Zieglerova 91
500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 495 513 003
email: info@hradecko.eu , icko@ic-hk.cz
www.hradecko.eu , www.ic-hk.cz

Obsadzanie personelu

Daniela Manďáková
mandakova@ic-hk.cz
+420 603 843 903

Martina Saláková Šafková  
salakova@ic-hk.cz
+420 725 927 558

Lucie Popková
popkova@ic-hk.cz
+420 608 580 022
+420 725 927 556

Copyright 2021 | Zarządzanie miejscem docelowym regionu Hradecko