Aplikacja mobilna regionu Hradecko

Aplikacja mobilna, która jest dostępna bezpłatnie online na m.hradecko.eu oraz w formie offline jako aplikacja mobilna w sklepach Google Play na telefony z Androidem, iOS i Windows Phone, została stworzona dzięki finansowanemu projektowi „Hradecko - miejscowość turystyczna na 3 tysiąclecie” ze środków ROP NUTS II Północo-wschód.

Celem tego projektu było stworzenie i uruchomienie środków do wykorzystania technologii mobilnych do rozpowszechniania informacji online wśród turystów. Aplikacja mobilna oferuje aktualne i szeroko zakrojone informacje na temat spędzania wolnego czasu, w tym usług turystycznych, w tym filtracji bez barier. Dla rowerzystów i pieszych dostępna jest funkcja wyszukiwania trasy, rysunek autobusów rowerowych i prosty plan podróży.

Copyright 2021 | Zarządzanie miejscem docelowym regionu Hradecko