Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Pravidla pohybu po jezdeckých stezkách

  • Maximální počet koní ve skupině je 10
  • Průvodce nebo vedoucí skupiny ji vede a je za ní odpovědný. Je vybaven mobilním telefonem, znalý pohotovostních čísel v případě potřeby a je informovaný z výchozí stanice o trase, na kterou se vydávají
  • Je zakázáno provádět vyjížďky z trasy za účelem projížděk po polích a loukách mimo stezku, vjíždět do lesních porostů, rušit zvěř
  • Dbáme opatrnosti na rizikových místech křižování se silniční dopravou, na společných úsecích s turistickými a cykloturistickými značenými stezkam
  • Nejezdíme tryskem, neskáčeme překážky, kde neznáme místo doskoku. Chodce a cyklisty na stezce míjíme v kroku. Při předjíždění dbáme zvláštní opatrnosti. Míjení dvou jezdců volíme zásadně z pravé strany
  • Je zakázáno tábořit mimo určená místa a rozdělávat oheň. Chraňte sebe i přírodu
  • Jezdci vyjíždějí na jezdeckou stezku na vlastní nebezpečí
  • Při vzniku problému s majiteli pozemků, kontrolními orgány Policie ČR, Lesní stráží apod. je třeba okamžitě informovat nejbližší jezdeckou stanici a následně situaci řešit
  • Je povinností každého uživatele jezdecké stezky seznámit se s celým provozním řádem

TAK AŤ NÁM KONĚ JDOU.

Více informací

OS Jezdecké stezky Královéhradeckého kraje
Nové Domy 90
544 62 Vítězná

web: www.jezdecke-stezky.wbs.cz
email: jezdeckestezky@seznam.cz

  • Kategorie v pohybu