Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Procházkový okruh Hradcem Králové - Pevnost

Začátek trasy: Muzeum východních Čech

Konec trasy: třída Československé armády - dům štábních důstojníků

Zajímavosti na trase: Muzeum východních Čech (Žaloudkův model města z období pevnosti), Tyršův most, Tylovo nábřeží, Jiráskovy sady, Divadlo drak, Gayerovy kasárny, Šimkovy sady, dům štábních důstojníků

Popis trasy:

3. procházkový okruh vás provede po pozůstatcích barokní pevnosti, která byla zrušena v druhé pol. 19. stol.

Procházkový okruh s 11 zastaveními začíná u Muzea východních Čech, ve kterém si můžete prohlédnout zajímavý model města Hradce Králové z období pevnosti. Bastionová barokní pevnost byla zrušena v druhé polovině 19. století a to umožnilo regulovaný rozvoj moderního Hradce Králové. Okruh vás zavede i na místa mimo historické centrum a seznámíte se i se způsobem regulace řek Labe a Orlice a zjistíte, jak významné byly i terénní úpravy v okolí.

  • Kategorie historie a památky