Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Salon Královéhradecký

Toto centrum může návštěvníkům nabídnout:

1. výstavní - prezentační upravené prostory pro uspořádání tematických výstav nejčastěji v oblasti architektury, udržitelného rozvoje a urbanismu, prezentace zajímavých domácích i zahraničních projektů

2. informační centrum zaměřené na vybraná témata a otázky trvale udržitelného rozvoje a šetrného způsobu života (obnovitelné zdroje energie, pasivní stavby, vodní hospodářství apod.)

3. odbornou knihovnu: nabídka literatury z oblasti udržitelného rozvoje, architektury, urbanismu a dalších tematicky příbuzných oblastí - část této literatury je možné přímo zakoupit

4. přednáškovou a seminární místnost: v 1. patře se pořádají odborné přednášky týkající se trvale udržitelného rozvoje, architektury, urbanismu atd., rovněž se zde konají setkání s významnými osobnostmi (projektanti, technologové, ekologové a další)

5. funguje zde také Klub architektů jako prostor pro diskusi a výměnu informací a názorů v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města a regionu

  • Štítky Kultura