Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Stříbrný potok

Revír 451 034 Labe 31 je vymezen od mostu u koupaliště Stříbrný rybník, až k hrázi rybníka Výskyt a Bělečský potok, od ústí do Stříbrného potoka až k mostu silnice Bělečko - Krňovice. Pramenná část a ostatní přítoky jsou chovné a jakýkoliv rybolov je na této části zakázán. Na rybníku Běleč je lov ryb povolen jen na umělé nástrahy typu muška, či třpytka. Rozloha celého revíru Stříbrný potok činí 3 hektary. Revír je ve správě místní organizace Hradec Králové.

Revír: 451 034 Labe 31
Typ: pstuhový
Rozloha: 8 km, 3 ha
Organizace: MO Hradec Králové

  • Kategorie v pohybu