Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Turistické informační centrum Velké náměstí, Hradec Králové

  • turistické informace o Hradci Králové a regionu
  • propagační materiály v prodeji i zdarma
  • prodej suvenýrů a upomínkových předmětů
  • předprodej vstupenek v regionálních i národních prodejních systémech
  • zajištění průvodcovských služeb v čj i dalších jazycích (aj, fj, rj, nj)
  • zajištění informačních služeb na významných akcích v Hradci Králové
  • Kategorie turistika