Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Veselský háj

Veselský háj - jeden z nejzachovalejších lesních celků v oblasti mezi Jičínem a Hradcem Králové. Vyskytují se zde přirozené dubohabřiny, vlhké doubravy a teplomilná flóra. Na jaře pokrývá Veselský háj bílofialový koberec ze sasanek hajních a dymnivek dutých, v pozdějším období je háj plný vůně konvalinek. V roce 1990, byl Veselský háj vyhlášen přírodním památkou, je i součástí evropsky významných lokalit Natura 2000.

Místem prochází naučná stezka Češov - Vysoké.

  • Kategorie historie a památky