Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Vodní kanál Alba, Třebechovice pod Orebem

Vodní náhon pochází z 16. století, dosahuje délky 18 km. 2-4 m široké koryto kanálu je zčásti zpevněno a místy vedeno nad terénem. Náhon je jímán u Častolovic, vede přes Čestice do Týniště nad Orlicí a Třebechovic pod Orebem, kde ústí do řeky Dědiny.

Nenápadný je kanál při svém toku borovicovými lesy mezi Týništěm a Třebechovicemi, kdy zaujímá podobu lesního potoka. Naopak při průchodu zastavěným územím má mnohde půvabné umělé nábřežní zídky.

Kromě honosného názvu Alba se lze setkat i s místním názvem Vantroka, na některých mapách je uveden jako Třebechovický náhon.

  • Kategorie historie a památky
  • adresa Třebechovice pod Orebem