Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Biskupská rezidence

Biskupství bylo v Hradci Králové zřízeno papežskou bulou v roce 1664. Rezidence byla postavena na počátku 18. století podle návrhů stavitele Santiniho, po čase prošla přestavbou a byla navýšena o druhé patro. V domácí kapli sv. Karla Boromejského byl v roce 1786 na kněze vysvěcen český historik a národní obrozenec Josef Dobrovský.

Palác byl postaven nákladem biskupů Jana Adama a Tobiáše Jana Beckera, jehož erb spolu s mitrou a berlou můžeme nalézt nad vstupním portálem. Od 60. let bylo v části Biskupského paláce sídlo Krajské galerie.

Svému původnímu účelu byla církevní rezidence navrácena v roce 1990 a na biskupský stolec byl jmenován Karel Otčenášek. Po nákladné rekonstrukci byla budova slavnostně vysvěcena v roce 1994, k 330. výročí založení královéhradeckého biskupství.

  • Kategorie památky