Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Bojiště bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1866

Dne 3. července 1866 se na polích poblíž Hradce Králové (severozápadně od pevnosti Hradec Králové mezi řekou Labe a vesnicemi Hořiněves, Sadová, Mokrovousy a Přím) odehrálo rozhodující střetnutí Prusko-rakouské války.

Bitva, v níž bylo Rakousko poraženo, je považována, co do počtu vojáků, kteří se jí zúčastnili (436 000 vojáků), za největší střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století. Areál bojiště, který byl v roce 1997 vyhlášen památkovou zónou, je význačný výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků, pohřebišť i symbolických památníků a lze si ho nejlépe prohlédnout z vyhlídkové plošiny rozhledny Chlum. Nejvýznamnější pomníky, pohřebiště a památníky bitvy jsou přístupné po značených turistických a cyklistických trasách i po speciálních naučných stezkách. Přímo na Chlumu pak můžete navštívit Památník bitvy 1866 s nově upravenou expozicí Muzea války 1866 a bitvy u Hradce Králové. Nedaleko památníku najdeme pomník rakouské dělostřelecké „Baterie mrtvých“, jižněji leží „Ossarium“, mauzoleum s ostatky padlých vojáků. V nedalekém lese Svíb se nachází tzv. „Alej mrtvých“ lemovaná památníky, připomínajícími zuřivé boje, které se zde odehrály. Každoročně ve výroční dny bitvy se v prostoru památkové zóny konají pietní a vzpomínkové akce, které vrcholí velkou bitevní ukázkou.


  • Kategorie památky
  • Typ výletu Naučné stezky, pohádkové a jiné trasy