Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Centrum andragogiky Hradec Králové

Multifunkční objekt vznikl v roce 2014 rekonstrukcí a dostavbou bývalé cihelny v obci Svobodné Dvory u Hradce Králové.

Základ objektu tvoří bývalá cihlářská pec z konce 90. let 19. století, přestavěná přibližně v roce 1925. Původní objekt byl doplněn o betonovou výrazně prosklenou nástavbu a přístavbu, které ostře kontrastují s původním neomítaným režným zdivem cihelny.

Školicí a kulturní středisko Centra andragogiky Cihelna získalo prestižní ocenění „Stavba roku 2015 Královéhradeckého kraje“ a vyhrálo soutěž TOP INVEST 2014 o nejlepší investiční záměr.


  • Kategorie památky