Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Expozice sdělovací a zabezpečovací techniky

Ojedinělá expozice železniční sdělovací a zabezpečovací techniky, kterou si můžete vyzkoušet v praxi.

Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) představuje jedinečnou, i v Evropě unikátní sbírku prvků a zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky z období počátků železnice až do konce 20. století.

Expozice, jejímž současným správcem a provozovatelem je Technická ústředna dopravní cesty, byla založena v roce 1988 v severomoravské Vidnavě, odtud po ukončení své 12. sezóny přemístěna do Hradce Králové, obohacena o řadu nových exponátů a 22. června 2001 znovu slavnostně otevřena v nových prostorách - části areálu firmy Signal Mont s. r. o. Některé exponáty zapůjčilo Národní technické muzeum Praha.

K výjimečnosti expozice přispívá i to, že s výjimkou jediného sálu (zařízeného jako dopravní kancelář z počátku 20. století) se můžete mezi exponáty pohybovat a vlastnoručně si vyzkoušet jejich funkci.

Bezbariérovost:

Vstup, WC

  • Kategorie památky