Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové se rozsahem a kvalitou svých uměleckých sbírek řadí mezi nejvýznamnější galerie v České republice.

Galerie vytváří, odborně spravuje a zpřístupňuje sbírky českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století, až po díla současných autorů. Stálá expozice ze sbírek galerie a pravidelně obměňované autorské, kolektivní a tématické výstavy seznamují návštěvníky s významnými hodnotami českého moderního a současného výtvarného umění.

Galerie rovněž připravuje doprovodné programy k výstavám, přednášky a další kulturní a vzdělávací pořady.

Historie:
Bývalý záložní úvěrní ústav byl postaven na místě dvou měšťanských domů v letech 1911 až 1912 podle návrhu architektů O. Polívky a F. Fabiánka. Vstupní průčelí ozdobily bronzové plastiky L. Šalouna.

V roce 2015 prošla budova galerie zásadní rekonstrukcí, která kromě jiného umožnila významně rozšířit výstavní sály. Galerie byla znovu otevřena 24. listopadu 2016.

Galerie moderního umění v Hradci Králové také spravuje soubor sochařských děl ve volné krajině nazvaný Příběh utrpení a nadějí člověka. Moderní variaci křížové cesty, umístěné na loukách ve Stanovicích a Žirči nedaleko Kuksu, vytvořilo v letech 2005 až 2008 patnáct českých sochařů v čele s Vladimírem Preclíkem.

  • Kategorie památky
  • Typ výletu ... další zajímavá místa