Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Hradiště Prašivka a Neznášov

U osady Habřina se nacházejí pozůstatky dvou hradišť z různých období.

Východně od vesnice je v lokalitě Prašivka situována hradištní pevnost ze starší doby halštatské. Ploché návrší bylo na ploše téměř 2,5 ha opevněno valem s palisádovou hradbou. Další hradiště z doby bronzové stávalo na kopci Vražba severně od obce. Nad strmými svahy spadajícími k potoku Hustířanka byl nasypán val, stejně jako u druhého hradiště také opatřený palisádou z kolmých a šikmých kůlů. Prostor bývalé akropole hradiště později zaujal středověký hrádek Neznášov (Rotmberk).


  • Kategorie památky
  • Typ výletu ... další zajímavá místa
  • adresa Habřina