Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Husova lípa u Dohalic

Lípa byla zasazena v roce 1915 jako připomínka 500. výročí upálení mistra Jana Husa. O zasazení lípy se zasloužil učitel Richard Petráň. Lípa je chráněna pro svůj vzrůst jako památný strom, krajinná dominanta od roku 1998.

Památná Husova lípa roste vedle polní cesty vedoucí z Dohaliček do Horních Dohalic asi 10 km severozápadně od okresního města Hradec Králové. Udržovaná polní cesta vede kolmo od hlavní silnice spojující obě obce. V Dohaličkách začíná za kostelem sv. Jana Křtitele a vede mezi domy až do polí, kde zhruba uprostřed stojí památná lípa. Pokud půjdeme cestou až do Horních Dohalic dojdeme k místnímu rybníku Vyhnálov.

Lípa velkolistá, s latinským názvem Tilia platyphyllos. Památná lípa má obvod kmene asi 315 cm, výšku asi 16 m a stáří 100 let.

  • Kategorie památky
  • Typ výletu ... další zajímavá místa
  • adresa Dohalice