Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Jiráskovy sady

Jiráskovy sady jsou vybudovány na trojúhelníkovém území tvořeném soutokem řek Labe a Orlice.

Najdeme zde četné vzácné dřeviny, hudební pavilon, zbytky pevnostního opevnění a dřevěný kostelík sv. Mikuláše z počátku 16. století.

  • Kategorie památky
  • adresa Hradec Králové 50003