Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Kaple je ceněna jako stavebně velmi hodnotná barokní stavba. Její složitý, zprohýbaný půdorys má tvar mírně protáhlého osmiúhelníku. Stavba je cenná nejen architektonicky, ale i díky ojedinělému, kompaktnímu, slohově jednotnému interiéru, který od dostavby kaple nedoznal větších změn.

Autorství je spojováno se jmény Kryštofa Dientzenhofera a Jana Blažeje Santiniho, ale není dosud přesně určeno. Kaple byla vystavěna na objednávku rodu Šternberků. Základní kámen stavby byl položen roku 1699 a dokončena byla kolem roku 1711. Na klenbách centrální oválné stavby jsou nástropní malby od J. K. Steinfelse z doby kolem r. 1713.

Zámecká kaple Zjevení Páně byla pro svoji výjimečnou architekturu prohlášena v roce 1996 za národní kulturní památku. Od roku 2006 je národní kulturní památkou i Brandlův obraz Klanění tří králů (jako součást souboru šesti oltářních obrazů od Petra Brandla a Karla Škréty).

  • Kategorie památky
  • Typ výletu ... další zajímavá místa