Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Katedrála sv. Ducha

Katedrála byla založena nejspíše královnou Eliškou Rejčkou v roce 1308 a má za sebou tedy více než 700 let historického vývoje. Je to gotická cihlová stavba s dvěma věžemi. Během své historie několikrát vyhořela a byla vždy opravena. Na svorníku klenby kruchty je nejstarší vyobrazení znaku města - písmena G v modrém poli. Na přelomu 19. a 20. století prošla pseudogotickou rekonstrukcí. Zajímavá je královská předsíň ze strany kanovnických domů, kde jsou umístěny busty královen Elišky Rejčky a Elišky Pomořanské. Cennými předměty jsou cínová křtitelnice z roku 1406 pocházející z podlažického kláštera (jedna z nejstarších v Čechách), pozdně gotický oltář z konce 15. století v jižní lodi a oltářní obraz Sv. Antonína od Petra Brandla.

  • Kategorie památky
  • Typ výletu ... další zajímavá místa