Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Kostel Nejsvětější Trojice v Praskačce

Zbudován r. 1748. Stavebně upraven r. 1848. Jednolodní obdélná stavba s trojboce ukončeným presbytářem a s hranolovou věží nad průčelím. Zařízení kostela je pseudorenesanční.

Jméno „Praskačka“ je pravděpodobně odvozeno od jména jejího zakladatele a označovalo tak pravděpodobně Praskačovu osadu.

Ves byla založena koncem 13. století poblíž tvrze Zárubů z Hustířan, již roku 1315 přešla do vlastnictví opatovického kláštera.

Roku 1848 byl v obci postaven kostel Nejsvětější Trojice, který je dodnes její nejvýraznější historickou památkou, přestože se jedná o typický kostel tohoto období.

  • Kategorie památky