Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Kostel sv. Václava, Kozojedy

V r. 1913 na popud Musejního spolku v Novém Bydžově restaurován – strop lodi i presbytáře je prkenný, malovaný. Hlavní oltář a kazatelna z r. 1722 a oba postranní oltáře z r. 1718 jsou barokní, bohatě vyřezávané, ale bez polychromie. Kostel je jednolodní s šindelovou střechou na dřevěných krakorcích. Vedle stojící mohutná dřevěná zvonice, která kostel převyšuje, je vysoká 13 metrů.


  • Kategorie historie a památky
  • adresa Kozojedy