Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Kostel sv. Vavřince, Nový Bydžov

Jedná se o jeden z mála gotických kostelů, který kromě vnitřního zařízení a menších úprav nebyl výrazně barokizován ani regotizován (v ČR ojedinělý a jedinečný jev).

Je to nejstarší stavba ve městě. Původně byl zasvěcen Matce Boží (podle Knihy svědomí už v r. 1311). Trojlodní pseudobazilika byla budována od r. 1305 do r. 1311 při vzniku města a poté až do poloviny 14. století. Stavební materiál je kámen s cihlovou křížovou klenbou. Hranolová věž v severním nároží slouží jako vyhlídková. Cenným prvkem je bohatě profilovaný a zdobený gotický portál v západním průčelí.

  • Kategorie památky
  • Typ výletu ... další zajímavá místa