Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Kulturní středisko Dvorana, s.r.o.

Hlavními předměty činnosti v oblasti kultury a kulturně výchovné činnosti jsou:

  • zajišťování kulturního vyžití občanů spočívající v pořádání besed, koncertů, divadelních a hudebních představení, tanečních zábav, výstav uměleckých děl a předmětů, přednášek, atp.,
  • organizování kulturně vzdělávacích akcí ve spolupráci se školskými zařízeními,
  • vytváření podmínek pro kulturní využívání volného času občanů,
  • organizování akcí společenské zábavy,
  • spolupráce při vydávání a distribuci tiskovin a propagačních materiálů pro město Smiřice,
  • pronájem prostor KD Dvorana jiným organizacím a osobám pro jimi pořádané akce.
  • Kategorie zábava