Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Městem i okolo, sedněte na kolo

MĚSTEM

Hradec Králové je obecně známý jako město cyklistů, někdy se mu díky tomu přezdívá "malý Amsterodam".

Výhodou je rovinatý terén, dobré klimatické podmínky, tradice spojená s ohleduplností vůči cyklistům a zejména nadčasově založený radiálně okružní dopravní systém města, jehož silniční okruh a významné radiální komunikace jsou téměř po celém svém obvodu doplněny stezkou pro cyklisty a chodce. 

V současné době se na území města nachází přibližně 79 km cyklistických komunikací. Jedná o oficiálně stanovené cyklistické komunikace s dopravním značením, dále doplněné o komunikace  pro cyklisty vhodné – tj. s jistou mírou bezpečnosti, omezeným provozem aut, apod. (např. lesní a parkové cesty, koruny hrází, ...).

Díky kvalitnímu značení jde o relativně bezpečné sdílení dopravního prostoru s dalšími účastníky a efektivní hospodaření s prostorem komuniace.Sdílená kola

Být mobilní a zároveň udělat něco pro své zdraví jsou dvě úžasné věci, které můžete spojit právě díky nextbike. Vystupte ze své komfortní zóny a projeďte se zítra třeba do práce nebo do školy.

Zapojte se i vy a nasedněte častěji na kola, než do aut či jiných prostředků hromadné dopravy, které nám denně snižují kvalitu životního prostředí.

V Hradci Králové máte možnost využít více jak 40 strategicky rozmístěných virtuálních stanic. Počet stanic je kvůli vašemu pohodlí stanoveNo tak, aby byla kola dosažitelná opravdu pro všechny.

www.nextbikeczech.com/hradec

Sdílená elektrokola

Společnost Bolt v Hradci umístila na 120 elektrokol, která jsou dostupná na zhruba 60 stáních po městě. Oproti službě Nextbike jsou e-kola Boltu dostupná i na jiných, nových místech, například je zájemci o jízdu mohou najít na konečné Podzámčí, v Kuklenách u Anenského náměstí, ve Svobodných Dvorech na rohu Dvorské/Pálenecké i v Plotišti u pošty. Všechna dostupná místa, kde si lze půjčit elektrokolo a ukončit i jízdu, jsou v aplikaci Boltu.

https://bolt.eu/cs/cities/hrad...
ZELENÝ OKRUH

Okruh pro 21. století, pro pěší a cyklisty, ale i pro vše živé a nemotorizované …  ZDE  (vyznačeno světlezelenou plnou čárou se vzorem)

O vytvoření okruhu se zasloužilo nejen město Hradec Králové, ale zejména Městské lesy Hradec Králové a.s. a občanské sdružení Civitas per Populi. Autorem návrhu „zeleného“ okruhu je Ing. arch. Pavel Zadrobílek z atelieru Žárovka architekti.

Zelený okruh se skládá ze dvou částí:

 1. VNĚJŠÍHO OKRUHU - souvislý pás zeleně, propojující stávající stabilní lesní plochy i drobnější lesíky či skupiny stromů. Ten je tvořen mimo jiné hradeckými městskými lesy.
 2. RADIÁLNÍCH PÁSŮ - pásy v území s převahou přírodních prvků, lesoparkové plochy, vybavené vhodnou cykloturistickou infrastrukturou s návazností sportoviště a rekreační plochy. Pásy pronikají ve své přírodní podobě co nejhlouběji do zastavěného území a nenásilně propojují město s příměstskou krajinou.


Šest funkcí Zeleného okruhu:

 1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
  Zelený okruh vytváří zcela jednoznačné a kvalitně rozvržené biopásy, které propojují všechny vnější biokoridory v krajině okolo města. Trasa je vedena převážně volnou krajinou a zajistí útočiště pro polní a lesní zvěř pohybující se v příměstské krajině.
 2. RETENČNÍ PROSTOR POVRCHOVÉ VODY
  Zelený okruh leží na rozmezí města a volné krajiny a doprovází vodní toky, snížená či jinak obtížně zastavitelná místa. Je ideálním místem pro zachycení a zadržení povrchových vod. Funkčnost se posílí výsadbou společenstev luhů se schopností udržet mikroklima.
 3. HLUKOVÁ BARIÉRA
  Terénní úpravy - modelování spolu s výsadbou zeleně zmírní vlivy dopravních staveb (zejména dálnice D11) na venkovskou krajinu a ochrání krajinný ráz.
 4. KVALITA VZDUCHU
  Proudění vzduchu nad volnou krajinou bude na hranici města obohaceno silicemi a vlhkem z korun stromů. Rovněž prach z polí i silnic bude účinně zadržován souvislou hradbou olistěných dřevin.
 5. REKREAČNÍ TRASA
  Okružní trasa v celkové délce 41 km doplní a propojí 9 radiálních cykloturistických tras o délkách 3,5 až 6 km. Celek vytvoří unikátní, variantní cykloturistickou, běžeckou a běžkařskou síť pro krátkodobou rekreaci, dostupnou bez použití auta z každého místa ve městě i z příměstských obcí.
 6. ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ
  Celek zeleného okruhu prorostlý do organismu města pomůže odstranit nedostatky městské zástavby, a to v podobě chybějící vazby na přírodní zeleň a volnou krajinu a také stírá rozdíly v dostupnosti přírodních prvků mezi jednotlivými obytnými čtvrtěmi.
   

   

HRADECKEM

Archeocyklotrasa

Jednou z hlavních atraktivit Hradecka je Archeopark pravěku ve Všestarech, ale významné archeologické lokality jsou i na dalších místech Hradecka. Můžete je poznat v rámci naučné archeocyklotrasy.

Začátek trasy je v Hradci Králové u zimního stadionu a konec na nádraží ve Smiřicích. Trasa má 25 km a lze ji absolvovat i v protisměru. Dále je možné se z ní napojit na Labskou cyklotrasu a dokončit tak celý okruh.

Na trase naleznete 14 infotabulí s mapkami, rekonstrukcemi a artefakty ve významných archeologických lokalitách Hradecka.

 

Naučné stezky Chlum 1866

Návrší Chlum a jeho okolí se stalo 3. 7. 1866 místem jedné z největších bitev 19. století v Evropě.

Terén oblasti památkové zóny umožňuje i velmi dobrý a poměrně snadný pohyb na kolech. Každým okruhem vás provedou informační tabule, které vás seznámí se zajímavými místy a okolnostmi bitvy i s pomníky a památníky, které vznikly jako vzpomínka na ty, kteří zde položili své životy. 

www.chlum1866.cz/cyklotrasy


LABSKÁ STEZKA

Labská stezka - 1270 km komfortního cyklistického putování mezi pramenem Labe a Severním mořem.

Nechte se svést k neobyčejnému cykloturistickému putování podél řeky Labe. Labská stezka patří k nejpůvabnějším a nejrozmanitějším dálkovým cyklotrasám v Evropě. Od Severního moře přes Labské pískovce až do Polabí vás čeká 1.270 km rozmanité a nedotčené přírody labských lužních lesů. Vydejte se s námi podél jedné z nejkrásnějších evropských řek a objevte bránu do Čech i největší český soutok!

Labská stezka vás nebude nudit, středověká města i táhlé roviny se vystřídají se skalnatými pískovcovými a čedičovými srázy. Poznáte historii, architekturu i přírodu v jedinečném spojení. Navštivte historická sídla, vojenské pevnosti i romantické zámky, vyzkoušejte tradiční řemesla, svezte se vlakem, lodí či přívozem.

370 km Labské stezky je v Česku značeno jako národní cyklotrasa CT 2 z Vrchlabí do Dolního Žlebu a částečně je proznačena i česko-německým logem.

Značení této dálkové cyklotrasy jako evropské trasy EuroVelo 7 – Sluneční trasa (z Prahy na hranice ČR u Hřenska) a EuroVelo 4 (v úseku lázně Toušeň – Kolín) se připravuje. V Německu je Labská stezka značena německou verzí loga Labská stezka (Elberadweg). Povrch Labské stezky je většinou snadno sjízdný a asfaltový, v posledních letech byly vybudovány desítky kilometrů v bezpečném režimu cyklostezky, kam mají přístup pouze nemotorová vozidla.

www.labska-stezka.cz

 

MAPY 

 • Na kole městem ... ZDE
 • Na kole městskými lesy ... ZDE
 • Na kole okolím města ... ZDE
 • Na kole Hradeckem ... ZDE