Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Městské lesy Hradec Králové

Městské lesy - Město Hradec Králové získalo lesy už v roce 1307 darem od římského krále Albrechta.

V průběhu staletí jejich rozlohu zvětšovalo a dnes již vlastní 3850 ha.

Lesy města Hradec Králové jsou místem, kam je možné se vydat za aktivním odpočinkem i poznáním. "Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá, spolehlivá a za přiměřenou cenu." 

Desatero chování v lese

 1.    Kdo v lese křičí, zvěř neuslyší!
 2.    Semenáčky a sazeničky netrhej, raději je obcházej!
 3.    Lesní plody mlsej a i zvěři je dopřej!
 4.    Na kole a běžkách po značených stezkách a cestách!
 5.    Mimo vyznačené stezky choď vždy jen pěšky!
 6.    Nechoď, kde se kácí stromy, můžeš býti ohrožený!
 7.    Pro táboření si vybírej jen vyhrazená místa, tam je bezpečnost tvá i lesa jistá!
 8.    Nerozdělávej oheň v lese, před požárem se les i zvěř třese!
 9.    Krásy přírody obdivuj a vždy ochraňuj!
 10.    Vždy na les pamatuj a odpadky do něj nevhazuj!

(Zdroj: Mětské lesy Hradec Králové)

Lesy nabízejí řadu aktivit pro všechny věkové či zájmové skupiny.

 • Naučné, pohádkové a jiné trasy
 • Relax u rybníků, grilování na vyhrazených stanovištích
 • Aktivní trávení času v Lesní tělocvičně, v lanovém parku Na Větvi či na Rytířském hradišti
 • ... spoustu dalších možností

www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet

 • Kategorie památky
 • Typ výletu ... další zajímavá místa