Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Muzeum války 1866 na Chlumu

Moderní budova muzea prusko-rakouské války, realizovaná jako přístavba k původnímu muzeu z roku 1936 postavenému podle návrhu Ing. Františka Friedricha doplňuje původní Památník bitvy 1866 na Chlumu.

V rámci expozice prusko-rakouské války 1866 a bitvy u Hradce Králové 3. července 1866 si můžete prohlédnout expozici historické techniky, expozici výzbroje, výstroje a uniforem. Vystavené exponáty pochází převážně ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové. Současná muzejní expozice je doplněná o interaktivní a multimediální prvky. V areálu bojiště se nacházejí tzv. pruský hřbitov, osárium, monumentální pomník baterie mrtvých a desítky dalších pomníku. Krajinu bojiště lze shlédnout z rozhledny.

  • Kategorie památky
  • Typ výletu ... další zajímavá místa