Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Největší a nejvýznamnější muzeum v Královéhradeckém kraji s celokrajskou působností, které disponuje rozsáhlými archeologickými, přírodovědeckými a historickými sbírkami. Jeho počátky sahají do roku 1880. 

Muzeum také shromažďuje a zpřístupňuje archeologické, historické a přírodovědné sbírky. Muzeum sídlí v honosné budově na Eliščině nábřeží postavené v letech 1909 až 1912 podle návrhu architekta Jana Kotěry. Budova byla v roce 1995 prohlášena za národní kulturní památku. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá také tematické výstavy a další kulturní a společenské akce.

Budova muzea byla postavena v letech 1909–1912 a stala se ikonou české architektury. Stavba byla provedena v režném zdivu z lisovaných, částečně glazovaných cihel. Význačné architektonické detaily fasády, zejména plastická výzdoba, byly realizovány v omítce nebo jiných materiálech. Průčelí zdobí sochy alegorických figur sedících žen, představujících Umění (Historii) a Průmysl (ta drží bronzovou postavu muže symbolizujícího město Hradec Králové) podle návrhu Stanislava Suchardy. Původní interiér budovy umocňuje dojem z návštěvy muzea.

Muzeum také spravuje areál a expozice Muzea války 1866 na Chlumu u Hradce Králové.

  • Kategorie památky
  • Typ výletu ... další zajímavá místa