Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Na kole z Hradce do Kuksu

Bezesporu nejpopulárnější cyklostezkou v Královéhradeckém kraji je úsek Labské cyklostezky vedoucí z Hradce Králové do Kuksu. Tento zhruba třicetikilometrový úsek rovinatou polabskou krajinou vás zavede k mnoha historickým památkám, jako například k barokní kapli Zjevení Páně ve Smiřicích, pevnosti Josefov, k historickému jádru Jaroměře a na konci trasy vás čeká třešnička na dortu, nově zrekonstruovaný barokní Hospitál Kuks.

Začátek trasy: Hradec Králové, kamenný most na Pláckách (lze i z centra Hradce Králové, variantně lze začít již ve Vysoké nad Labem a po Labské cyklostezce pokračovat do Hradce Králové a dále na Kuks)

Konec trasy: Kuks

Délka trasy: 26 km, trasa vede převážně v těsné blízkosti řeky Labe (v Jaroměři i podél Metuje a Úpy).

Obtížnost: Trasa je lehká, vhodná pro běžná kola, lze jí pohodlně projet i s vozíkem pro dítě.

Na trase jsou i omezení např. pro in-line bruslaře nebo vozíčkáře:

- úsek Jaroměř u tenisových kurtů (700 m) - štěrkový povrch 

- úsek Jaroměř u krematoria (50 m) - štěrkový povrch

Dále se na trase nachází několik výjezdů na komunikace a je třeba počítat se zvýšeným sklonem v těchto místech.

Zajímavosti na trase: Hradec Králové, kamenný most na Pláckách, barokní kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, zámek a zámecký park ve Smiřicích, pevnost Josefov, Železniční muzeum Jaroměř, Městské muzeum - Wenkeův dům v Jaroměři, Hospitál Kuks

Popis trasy:

  • Hradec Králové – Smiřice

Labská stezka prochází v Hradci Králové podél řeky Labe, cca 500 m od historického jádra a 1,5 km od vlakového nádraží a terminálu hromadné dopravy. Po značení č. 2 se z centra města (od budovy Muzea východních Čech) cyklista dostane ke Kamennému mostu na Pláckách, odkud je stezka vedena po pravém břehu až do Předměřic nad Labem.

V Předměřicích se přejede přes jez na levý břeh a dále se pokračuje do Lochenic. U mostu je nutné ze stezky odbočit vlevo na stávající komunikaci a na prvním odbočení za železničním přejezdem pokračovat vpravo – objíždí se přírodní rezervace Trotina. Po stávající komunikaci (opět se přejíždí železniční přejezd) a za mostkem přes říčku Trotina se dále pokračuje po asfaltové stezce, která jej přivede do zámeckého parku ve Smiřicích.

  • Smiřice – Josefov 

Ve Smiřicích stezka pokračuje po stávající komunikaci ke střelnici a nastoupá u jezu na hráz na pravém břehu. Po pravém břehu vede kolem loděnice v Černožicích, pod Semonicemi až k čistírně odpadních vod v Jaroměři. Od čistírny se po stávající komunikaci dojede k mostu (zde se nachází kulturní památka – parní staniční vodárna nádraží Jaroměř, která se v současné době rekonstruuje), za ním se odbočí doleva na štěrkovou cestu podél řeky Metuje kolem tenisových kurtů v Josefově. Štěrková cesta u tenisových kurtů v Josefově není vhodná pro in-line bruslaře.

  • Josefov - Jaroměř-Brod nad Labem 

Z cesty u tenisových kurtů se odbočí doleva na stávající komunikaci a za mostem na silnici směr Rychnovek. Po 500 m se za zahrádkami sjede doleva na cementobetonový povrch směrem k průmyslovému komplexu Karsit. Na konci je vlevo přejezd mostu po stávající komunikaci, pak se odbočí vpravo podél řadových domů a za nimi úzkou uličkou dolů k Úpě.

Podél řeky stezka dovede cyklistu k podchodu pod silnicí I. třídy Hradec Králové – Náchod a následuje po stávající komunikaci ke krematoriu. Za ním se sjede dolů z kopce (50 m štěrkový povrch není vhodný pro in-line bruslaře) a dále vede stezka po ukazatelích rovnou za nosem přes Heřmanice, Brod nad Labem až do Kuksu.

V Kuksu je návaznost na další cyklotrasy 2 (24), 4098, 4116

Video z celé stezky si můžete prohlédnout 

  • Štítky Doporučujeme
  • Kategorie cyklo trasy
  • Typ výletu Cyklotipy