Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Na Plachtě - přírodní památka

Bývalé vojenské cvičiště kolem rybníků Jáma a Plachta na jihovýchodním okraji Hradce Králové.

Přírodní památka na území krajského města bojuje se stavební expanzí. Prostor bývalého vojenského cvičiště zůstal „zemí nikoho“ – ani zástavba, ani les, což umožnilo vznik ideálních stanovišť pro vzácné druhy hmyzu a obojživelníků. Unikátní lokalita, společný výskyt horských a nížinných druhů živočichů. Lokalita čolka velkého (Triturus cristatus) a vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis). V roce 2009 byla část území přírodní památky Na Plachtě zařazena do celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

  • Kategorie památky
  • Typ výletu ... další zajímavá místa