Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Parky, sady, zahrady

Zelená barva vyrovnává emoce a přináší harmonii. Je to barva svázaná s nadějí, regenerací, přežitím a bezpečím.

I to může být důvod, proč často míříme alespoň na chvíli do parků, sadů, zahrad či lesů. Prakticky každá čtvrť/část města má svůj park či parčík, lesopark či jinou zelenou plochu.

 

Na Hradecku je těchto míst poměrně dost, i VY máte tedy na výběr.
 

Z těch největších jsou to:

 • Jiráskovy sady - Jiráskovy sady jsou označovány za nejkrásnější park ve městě. Mají kouzelnou polohu na soutoku Labe a Orlice a jsou kombinací přírodního anglického parku a dokonale upravovaných ploch po vzoru francouzského zahradnictví. 
  Původně vznikly jako důstojnický park.
   
 • Žižkovy sady - Rozkládají se pod tzv. severními terasami přímo pod historickým jádrem a mají rozlohu 3,5 ha. Sady byly založeny už v letech 1905–1906 a vznikly na místě původního vojenského cvičiště. 
   
 • Šimkovy sady - Nejrozsáhlejší královéhradecký park má rozlohu 18 ha a jeho návrh zpracoval J. Gočár v roce 1925. Je v anglickém stylu a je doplněn umělými jezírky. Jeho jižní hranici tvoří pozůstatek pevnostních šancí.
   
 • Zámecký park v Chlumci nad Cidlinou - V okolí zámku Karlova Koruna najdete park, který byl založen stejně jako zámek v letech 1721–23 podle projektu barokního architekta Giovanniho Santiniho-Aichela. Zahrada byla nejdříve koncipována jako barokní, až později byla proměněna na krajinářský park.
   
 • Zámecký park Hrádek u Nechanic - Byl založen roku 1844 podle projektu L. Krügera původně na rozloze 29 ha (dnes má park rozlohu asi 18 ha). Základem zámeckého parku jsou rozlehlé luční partie s urostlými skupinami a kulisami stromů a vklíněnými lesními partiemi. Vstupní část parku je tvořena lipovou alejí lemující přístupovou cestou.
   
 • Zámecký park ve Smiřicích - Zámecká zahrada byla založena snad v době Gallasů nebo Šternberků. Dnešní podoba parku se datuje od roku 1920, kdy byly prováděny práce související s regulací Labe. Dnes má park rozlohu 3,65 ha a je z větší části upraven přírodně-krajinářsky, pouze parter před vstupem do zámku má pravidelné členění.
   
 • Přírodní park Orlice - Zahrnuje nivu Divoké Orlice od hranice Chráněné krajinné oblasti Orlické hory v Klášterci nad Orlicí, nivu Tiché Orlice od Mladkova po soutok obou Orlic u Týniště nad Orlicí a dále nivu spojené Orlice až do Hradce Králové. Přírodní park Orlice lze obdivovat nejen z kanoe, ale také ze sedla kola. Trasy vedou krásnou přírodou a během jízdy lesními či lučními cestičkami můžete obdivovat krásy starých tůní, slepých ramen a tajemných zákoutí mokřin a lužních lesů. V široké nivě na dolním toku se zachovaly říční meandry, slepá ramena a odstavené tůně s hojnou vegetací a zvířenou, provázené břehovými porosty a rozptýlenou stromovou i keřovou zelení.
   
 • Na Plachtě - Unikátní přírodní lokalita Na Plachtě se rozkládá na jihovýchodním okraji města Hradec Králové. Kromě vzácných drobných živočichů zde uvidíte také divoké koně, kteří šetrně pomáhají udržovat zdejší travní porosty a tím i životní prostor pro mnohé bezobratlé živočichy.
   
   
 • Městské lesy - Město Hradec Králové získalo lesy už v roce 1307 darem od římského krále Albrechta. V průběhu staletí jejich rozlohu zvětšovalo a dnes již vlastní 3850 ha. Lesy města Hradec Králové jsou místem, kam je možné se vydat za aktivním odpočinkem i poznáním. 
 • Kategorie památky
 • Typ výletu ... další zajímavá místa