Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Pomník jezdecké srážky u Střezetic

Bronzový pomník jezdce a jeho raněného koně vzdává hold obětem poslední velké jezdecké bitvy v dějinách.

Sousoší připomíná událost, k níž došlo ke konci bitvy u Hradce Králové dne 3. července 1866. Zúčastnilo se jí asi 11 tisíc jezdců a koní. Pruské oddíly byly v přesile, ale Rakušané útok zastavili i přes vysoké ztráty. Bylo to jedno ze dvou krátkodobých vítězství rakouské armády tohoto dne. Na své straně měla asi 1200 mrtvých, zraněných a nezvěstných, ale během půl hodiny, kterou střet trval, zahynulo na 2 000 koní.

Autorem pomníku je sochař Petr Novák z Jaroměře. Sousoší jezdce s koněm umístěné na betonovém podstavci obloženém kameny je 6 metrů dlouhé a 2,5 metru vysoké.

Pomník jezdecké srážky je umístěn těsně za obcí Střezetice po pravé straně silnice vedoucí ze Střezetic do Všestar. K sousoší vede cestička od silnice, jeho okolí je zatravněno a osázeno několika keři. V malém areálu bude umístěna také lavička a informační cedule popisující průběh bitvy a další okolnosti.

Ústřední spolek pro udržování vojenských pomníků z r. 1866 v Čechách chtěl na stejném místě postavit pomník už v roce 1913. Protože na něj neměl dost peněz, vyhlásil veřejnou sbírku. Spolek koupil i pozemek a vypracováním návrhu pověřil architekta Václava Weinzettla, ředitele kamenosochařské školy v Hořicích, který byl i autorem četných pomníků na bojištích prusko-rakouské války. Weinzettl vypracoval skicu pomníku, ale ta se nedochovala. Pomník měl být odhalen v roce 1916, ale celý záměr zhatila 1. světová válka. Po vzniku samostatného Československa stavba pomníku už nebyla z politických důvodů schůdná a vybrané peníze se použily na úpravu Ossaria na Chlumu.

S myšlenkou na obnovu záměru přišel současný Komitét 1866 na podzim roku 2008, o rok později projekt schválila valná hromada Komitétu. Pomník měl být věnován „jezdcům i jejich věrným koním, kteří se ze střezetické pláně už nikdy nevrátili, ale potažmo nadčasově všem jezdcům a koním, jimž přinesly války mnoha minulých staletí smrt.“ Komitét pak ztvárnění pomníku svěřil sochaři Petru Novákovi z Jaroměře, umělci, který se právě plastikám koní věnuje. Novák je mj. i autorem jezdecké sochy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v Lánech z roku 2010.

Sousoší, které bylo odlito v Umělecké slévárně HVH v Horní Kalné, představuje chvíli poté, co zraněný kůň uprostřed bitvy shodil jezdce a klesl k zemi. Rakouský voják, který je bez přilby, drží koně za hlavu a pomáhá mu vstát. Výjev ukazuje, že kůň je v tomto případě závislý na člověku, ale zároveň i člověk na koni, protože pouze ten mu umožní dostat se mimo bitevní vřavu a zachránit se.

Náklady na vytvoření pomníku a úpravu pietního místa činí 3,5 milionu korun. „Částkou dvou milionů korun přispělo ministerstvo obrany, 600 000 korun věnoval Královéhradecký kraj, 150 000 korun dal Magistrát Hradce Králové a zbývají částku, tedy 750 000 korun vložil do pomníku Komitét. Část z těchto prostředků se podařilo vybrat díky veřejné sbírce.

  • Kategorie památky
  • Typ výletu Naučné stezky, pohádkové a jiné trasy