Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Přírodní památka Na bahně

Lokalita Na bahně je přírodní památkou v údolní nivě řeky Orlice. Jedná se o zbytky starých říčních ramen s přilehlými druhově bohatými zamokřenými loukami. Lokalita přírodní památky mokřadů Orlice se nachází mezi městem Třebechovice pod Orebem a obcí Bělče nad Orlicí.

Přírodní památka Na bahně je součástí lokality přírodního parku Orlice. Důvodem ochrany je rašelinná lokalita s druhově bohatou květenou bývalé tundry s olšinou.

  • Kategorie památky
  • Typ výletu ... další zajímavá místa