Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Procházkový okruh - Historické město

Začátek trasy: Velké náměstí - radnice č. p. 1

Konec trasy: Svatojánské náměstí

Zajímavosti na trase: Kaple sv. Klimenta, radnice, Katedrála sv. Ducha, Městský pivovar (nyní Krajský úřad Kralovéhradeckého kraje), kasárny pro jezdectvo a dělostřelectvo (nyní Okresní soud), empírové schodiště Bono publico, pěchotní kasárny, měšťanský dům U Špuláků, Nové Adalbertinum , Mariánský sloup na Velkém náměstí, Galerie moderního umění, Barokní jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Českobratrský evangelický kostel s farou, budova Krajského soudu, park Žižkovy sady, budova Klicperova divadla, kostel sv. Jana Nepomuckého

Průběh trasy - jednotlivá stanoviště:

Stanoviště 1 - Radnice

Stanoviště 2 - Náměstí Jana Pavla II.

Stanoviště 3 - Bývalý pivovar

Stanoviště 4 - Schodiště Bono publico

Stanoviště 5 - Jezuitská kolej

Stanoviště 6 - Galerie moderního umění

Stanoviště 7 - Malé náměstí

Stanoviště 8 - Mýtská ulice

Stanoviště 9 - Pomník Ladislava Jana Pospíšila

Stanoviště 10 - Žižkovy sady

Stanoviště 11 - Klicperovo divadlo

Stanoviště 12 - Na Hradě

Stanoviště 13 - Svatojánské náměstí

Popis trasy:

Jeden ze 4 tématických procházkových okruhů zaměřený na architektonické památky zhruba do konce 19. stol.

Procházkový okruh Historické město Vás provede centrem královského věnného města Hradec Králové od gotiky po baroko a dalšími architektonickými slohy. Na třinácti zastaveních se seznámíte s nejvýznamnějšími architektonickými památkami. Uvidíte například dominanty města - Bílou věž a katedrálu sv. Ducha, barevné kanovnické domy, úchvatnou biskupskou rezidenci, nebo pozůstatky Slezské brány.

  • Kategorie pěší trasy
  • Typ výletu Naučné stezky, pohádkové a jiné trasy