Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Slatinná louka u Roudničky

Louka, která je významnou přírodní lokalitou.

Území zahrnuje celý prostor slatinné louky mezi rybníky Datlík a Roudnička nacházejících se při jižním okraji města Hradec Králové.

Reliéf: Mokřadní slatinná louka ohraničená rákosinou na břehu rybníka Roudnička a nivním lesem na z. břehu rybníka Datlík, nadm. výška 230 m n. m.
Geologie: Podkladem PR Roudnička a Datlík jsou holocenní říční písčité až hlinité naplaveniny překryté nivními půdami (fluvizemí typickou). Okraje jsou již na svrchnokřídových sedimentech (vápnitých jílovcích až slínovcích) březenského souvrství, s pokryvem středně těžké černice typické a gleje typického. Na okrajích území se nachází kambizem arenická.

  • Kategorie památky
  • Typ výletu ... další zajímavá místa