Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Sochy J. V. Škody

Objevte umění: 13 soch ve veřejném prostoru

Vydejte se po stopách bronzu a kamene a objevte 13 uměleckých děl přímo ve veřejném prostoru Hradce Králové. Mapa slouží jako doprovodný materiál k výstavě Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda. Naleznete v ní celkem třináct zastávek, které se vážou k jednotlivým Škodovým realizacím ve městě a jeho okolí (pomníky, památníky, alegorická sousoší, …). Po rozkliknutí vybraného artefaktu se zobrazí fotografie současného stavu díla společně s jeho s datací a popisem.