Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Studijní a vědecká knihovna

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je veřejnou univerzální knihovnou.

Stavba knihovny trvala od roku 2004 do roku 2008. Její lokace je velmi vhodná, nachází se blízko historického centra, těsně sousedí s areálem Univerzity Hradec Králové a několika středními školami.

Budova je rozdělena do čtyř křídel a šesti podlaží, z nichž jedno je podzemní. V přízemí se nachází vestibul, šatny, Literární kavárna a Galerie U Přívozu. Druhé nadzemní podlaží zahrnuje Internet klub a služební prostory. Ve třetím podlaží je umístěn volný výběr, ve čtvrtém studovna periodik a lístkové katalogy, v pátém volný výběr beletrie, studovna, konferenční sál a učebny.

V roce 2013 zde byla otevřena druhá pobočka kavárny CrossCafe v Hradci Králové.

  • Kategorie zábava