Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Synagoga v Hradci Králové

Synagoga se nachází na nároží Pospíšilovy třídy a třídy Čs. Armády.

Budova byla navržena v maurském slohu Václavem Weinzettelem a byla postavena v letech 1904 - 1905 jako náhrada za synagogu, která byla postavena ve dvoře rabínského domu v Rokytanského ulici. V budově se nacházel velký modlitební sál, byt rabína, šámese, domovníka a také zasedací místnost s archivem.

Na průčelí synagogy je umístěn nápis v hebrejštině - V příbytek Boží jsme chodívali společně.

Synagoga byla vysvěcena 24. září 1905. 

Dnes slouží prostory komerčním účelům

  • Kategorie památky