Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Terminál hromadné dopravy Hradec Králové

Autorem architektonického návrhu je Patrik Kotas.

Stavba je tvořena dvěma odbavovacími halami začleněnými do zastřešení nástupišť a okolními manipulačními plochami. Odbavovací haly jsou tvořené betonovým monolitickým skeletem s proskleným obvodovým pláštěm. Zastřešení nástupišť o ploše cca 60 x 120 m je provedeno membránami z PVC s prosklenými plochami. Ocelová nosná konstrukce je zavěšená na ocelových táhlech. Tvar střechy bývá přirovnáván k zastřešení olympijského stadionu v Mnichově nebo k zastřešení zastávek na pražské tramvajové trati Hlubočepy–Barrandov (navrženému ateliérem Patrika Kotase).

Provozně je terminál hromadné dopravy rozdělen do dvou zón. Jedna zóna (blíže železnici) pro městskou a regionální dopravu (13 odjezdových stání pro autobusy i trolejbusy) a druhá zóna (východněji) pro dálkovou a mezinárodní autobusovou dopravu (12 odjezdových stání).
zdroj: Wikipedia

  • Kategorie památky